Terugname beleid

De beschrijving van het gekochte voorwerp werd door ons zo precies mogelijk beschreven op onze webshop site. Normale mineure kleine ouderdom slijtage dient aanvaard te worden en is geen reden voor terugsturen. Lees steeds goed de beschrijving en bekijk de foto’s aandachtig. Niet zichtbare gebreken op foto’s worden vermeld in de beschrijving.   Gelieve ook steeds goed de afmetingen na te zien. Een getekende ontvangstnota zonder opmerkingen over de verpakking betekent een goede ontvangst van het gekochte voorwerp.

Terugname van betaalde voorwerpen is mogelijk gedurende een periode van twee weken (14 dagen) na ontvangst van het voorwerp. U dient mij hiervan binnen de 72 uur te verwittigen, hetzij via email, hetzij telefonisch, dit binnen de drie dagen na ontvangst. Gelieve steeds foto’s te nemen indien verpakking en/of het voorwerp beschadigd werden aangeboden. Gelieve aan de  leverancier steeds een attest van levering en in geval van schade een beschrijving van het beschadigd collie te vragen. Schade die is opgetreden tijdens de verzending of het verloren gaan van het gekochte object of vertraging in de levering dient verhaald te worden op Bpost of DHL naargelang de maatschappij die gebruikt werd. Evenmin worden de gekochte voorwerpen terug genomen en terug betaald wanneer de levering gebeurde op een ander adres dan dat u zelf heeft opgegeven en als dusdanig vermeld werd op ons verzendingslabel.

Onze goedkeuring voor terugname en terugbetaling is steeds vereist. Een goed geformuleerde geargumenteerde geloofwaardige reden en goede foto dient ons overgemaakt via email. De terugbetaling is enkel mogelijk wanneer het object door de koper verzonden wordt in de originele conditie en wanneer zorgvuldig ingepakt, waarbij het trackingsnummer en de verzendingsmaatschappij ons via email moet meegedeeld worden. De return verzendingskosten dienen betaald door de koper. In geval van terugbetaling wordt enkel de verkoopsprijs van het gekochte object terugbetaald, niet de verzendingkost. Bij terugbetaling wordt een restocking kost van  10 % aangerekend. Omwisseling van het teruggestuurde object door een ander object met dezelfde waarde is mogelijk in wederzijds overleg. Verzendingskosten zijn in dat geval ten laste van de koper.

Ik reageer niet op chantage en op agressiviteit. Een menselijke fout is steeds mogelijk. Wederzijds respect lijkt mij gepast.

In elk geval bedankt en geniet van je aankoop.